Snegaranti til Idre Fjäll

Mindst 10 nedfarter og 2,5 kilometer langdspor skal være åbne 20.12.2021 - 24.04.2022
Evt. ikrafttrædelse af snegaranti kan tidligst bekræftes 48 timer før ankomst.


Snegaranti træder ikke i kraft ved midlertidig lukning af piste/lift, manglende opkøring af langrendsspor som har årsag i vejrlig eller force majeure. Snegaranti og dermed efterfølgende overflytning / refundering træder ikke i kraft hvis HYTTEspecialisten ikke har fået oplysning om udeblivelse eller efter check in.
Bemærk at I selv er ansvarlig for løbende at søge information om forholdene på destinationen. Hyttespecialisten kontakter jer som hovedregel tidligst 3 dage inden ankomstdato.