Vigtig info

Har du allerede booket din rejse med os, så læs informationer under Rejseinformation.


Byttedag
Byttedage/lejeperioder ligger helt faste. De fremgår på www.hyttespecialisten.dk og på din faktura/bekræftelse samt i dokumentet Rejsedokumenter, som modtages samlet.

Ankomst/afrejse
I vedhæftede Rejsedokumenter under ”Vejbeskrivelse” kan du se, hvornår I kan få jeres bolig og hvornår I skal forlade den. Bemærk, at hvis I har bestilt slutrengøring, så kan tidspunktet, hvor boligen forlades være tidligere end det nævnte på jeres rejsedokument. Dette oplyses lokalt.

Depositum ved ankomst
Rejsemålet har ret til at opkræve et depositum ved ankomst (bestiller oplyser kreditkort som slettes ved afrejse). Beløbet varierer.
Hytte/lejlighed er udstyret med

Varmt og koldt vand. Opvarmning med el. Køkkenudstyr og service.
Køkkenudstyr og spisepladser er ofte til den anbefalede antal personer. Hvis en bolig f.eks er til 6+2 personer er der udstyr og spiseplads til 6 personer. Køkkenudstyr kan variere i løbet af en sæson. Findes der udstyr, som er vigtigt for jer, så medbring det.
Dyner/dynetæpper og puder til det antal personer, som boligen er beregnet til. Er der plads til 6+2 personer, som er der dyner/dynetæpper og hovedpuder til 8 personer. Der er ikke dyner og puder til små børn eller babyer. Er der bestilt barneseng skal I selv medbringe madras. 
Boligbeskrivelserne oplyser om boligernes faktuelle indretning. Køleskabe har varierende størrelser (sjældent plads til 1 uges proviant). Frysere har stærkt varierende størrelser, fra boksstørrelse på knap 5L til 60 L, sjældent kummefryser. Frysestørrelse præciseres ikke, bl.a. pga. løbende udskiftninger til andre størrelser. HYTTEspecialisten påtager sig ikke ansvar for frysekapacitet.
Lejer er pligtig til straks at informere receptionen om mangler i service og udstyr, således at fejlen kan rettes.
Forbrug af el er inkluderet i boliglejen. Brænde er ikke inkluderet, men kan købes på destinationen i f.eks receptionen eller i et supermarked.  

Sengepladser
Boligens sengepladser er beskrevet i boligbeskrivelsen i det vedhæftede Rejsedokument.. Forbehold for evt. ændring i sengetype/-fordeling i private hytter. Bemærk: en sengebredde på ca. 1,10 m kan gå under betegnelsen D/dobbeltseng.

Antal personer i ferieboligen
Gæsteantallet må ikke overstige hyttens personkapacitet uden tilladelse fra Hyttespecialisten. Børn, uanset alder, medregnes i antallet som personer! I ganske få boliger accepteres ekstra barn mellem 1-3 år. Spørg om dette ved bestilling, da det kræver tilladelse fra blandt andet brandmyndighederne. Bemærk: personantal refererer til sengepladser. Spisebordspladser er som oftest kun til anbefalede antal personer. Eks: 6+2 personer = plads til 6 omkring spisebord.

Hytteindretning
Hytters/lejligheders indretning og udstyr varierer. Eks.: møblement og service kan spænde fra nyt over ældre til en blanding (oftest). Samme type hytter kan være privatejede og dermed stil- og indholdsmæssigt meget forskellige fra hinanden. Har I særlige ønsker til f.eks. ildfaste fade, elpisker, blender, skarpe knive, skærebrædder med mere, så medbring det selv.
Skabsplads, knager og opbevaringsmuligheder generelt er som regel sparsom sammenlignet med hjemmestandard.
Bemærk Private hytter kan have aflåste rum, skuffer, skabe m.v. til ejers eget brug.

Pejs
Ordet pejs dækker over følgende varmekilder: åben pejs, pejseovn, kombi pejs, brændeovn.

Elektriske installationer
Hytter/lejligheder på fjeld og i skov har ikke altid amperekapacitet til at samtlige elektriske installationer kan være i brug samtidigt. TV har ikke altid lige gode modtageforhold, ligesom de undertiden kun kan modtage 1 kanal. Hyttecentre har generelt gode antenneforhold, men varierende kanaludvalg. Støvletørrer, CD- og DVD-afspiller, radio og diverse andre elektroniske "småting" er ekstra udstyr som ved funktionsstop ikke altid kan påregnes udskiftet/være udskiftet til næste lejemål.

Internetforbindelse
Mange rejsemål tilbyder internetforbindelse enten i boligen eller i reception. Oftest betaler man for opkobling og efter forbrug. Er internet inkluderet står det i boligbeskrivelsen. Vi gør opmærksom på, at internetforbindelserne kan være ustabile i fjeldene.  Hyttespecialisten kan ikke drages til ansvar for svigtende forbindelse uanset om det er inkluderet i boliglejen eller tilkøbt på destinationen.

Brusebade
Bemærk: de fleste boliger på fjeldet har varmtvandsbeholdere. Vær opmærksom på at vandkapaciteten ikke nødvendigvis rækker til at alle kan bade indenfor samme tidsrum.

Vigtigt ved eventuelle fejl eller mangler i boligen
Mangler I inventar og/eller er der fejl i boligen, skal I straks meddele dette til receptionen på destinationen, således at fejlen hurtigst muligt kan blive rettet. Reklamation efter hjemkomst accepteres ikke, medmindre ovennævnte procedure er fulgt. Lejer er ansvarlig for inventar under opholdet. Se også afsnit Reklamation under REJSEBESTEMMELSER.

Hoteller
Bemærk at der på flere hoteller er live musik om aftenen. Flere af disse hotellet har også en  pejsestue m.m. hvis I ønsker "musikfri zone" udenfor værelserne. Er pension inkluderet i dit ophold, så fremgår det af boligbeskrivelsen og her er inkluderet de nævnte måltider fra aften på ankomstdagen til morgen på afrejsedagen.

Nøgle til boligen
Pas på den! Nøgle til bolig er lejers ansvar. En mistet nøgle kan opkræves NOK/SEK 500 - 3000, afhængigt af rejsemålets nøgleprocedure.

Medbringes
Huske-/inspirationsliste til basispakning tilsendes pr mail inden afrejse.
Linnedpakker med håndklæder og sengelinned kan bestilles for de fleste boliger senest 8 uger inden afrejsen. Bestilles pakkerne ikke eller ikke er inkluderet i boligleje, så skal sengelinned og håndklæder medbringes. Der kan være et enkelt viskestykke og rengøringsmidler i boligen, men vil I være sikre på at have begge dele, skal disse medbringes. Barneseng/-stol medbringes også, medmindre det senest 8 dage før ankomst er bestilt gennem Hyttespecialisten. Bemærk, at der ikke følger en madras med barnesengen. Se også afsnittet:  Hytte/Lejlighed er udstyret med.

Rygning
Offentlige rum og boligerne er røgfrie i Norge og Sverige. Respekteres røgfri zone ikke, medfører dette en ekstra opkrævning til specialrengøring, ca. NOK/SEK 5000 - 8000. Beløbet kan blive opkrævet efter hjemkomst. Er boligen allergivenlig vil beløbet være højere.

Husdyr
I nogle boliger er det tilladt at medbringe husdyr. Det står beskrevet i boligbeskrivelsen samt på www.hyttespecialisten.dk Medbringer du husdyr skal dette oplyses ved bestilling. Bemærk, at der oftest er et tillæg for husdyr i boligen. Det er dyreejers eget ansvar at søge oplysning om procedure for indførsel af dyr i det ønskede rejseland, nødvendige vaccinationer m.m. Oplysninger fås via egen dyrlæge og fødevarestyrelsen, link på
Hyttespecialistens hjemmeside/Vigtig info. Bemærk: på nogle sejlruter til Norge/Sverige skal husdyr holdes på bildæk (begrænset plads).

Rengøring
1) Er obligatorisk og tillægges hytteleje.
2) Foretages af lejer ved afrejse.
3) Bestilles gennem Hyttespecialisten indtil 14 dage før ankomst
4) Kan på enkelte rejsemål bestilles ved ankomst/senest dagen efter ankomst.
Rengøringspris fremgår på hyttespecialisten.dk ved den enkelte bolig. Enkelte privathytter har ikke inspektion imellem alle lejemål. Vi beder lejer tage hensyn til efterfølgende lejere.
Betalt rengøring omfatter ikke oprydning, rengøring af service/køkkenredskaber, køleskab og ovn, let støvsugning, opvask/ tømning af opvaskemaskine og fjernelse af affald. Egen rengøring: Er der ikke vejledende opslag i boligen, spørg reception/kontaktperson om ønsket niveau. Ved utilstrækkelig rengøring foretages der efterrengøring på lejers regning. Regning bliver tilsendt efter hjemkomst.

Glemte sager
Husk at tjekke boligen grundigt, inden I forlader den. Hverken Hyttespecialisten eller rejsemålet er ansvarlig for glemte sager. Fundne objekter kan i nogen tilfælde sendes pr. efterkrav. Evt. ekstra omkostninger i denne forbindelse bliver faktureret.

Alpin
Under de enkelte rejsemåls Fakta findes følgende farvebetegnelser for alpine piste:
Grøn = let/begynder pist
Blå = lettere pist
Rød = middelsvær pist
Sort = krævende/svær pist
Bemærk Udenfor højsæsoner, i bl.a. december, januar, april er alle lifte/piste ikke altid i daglig drift. Se også Generelt om vejr og Snegaranti.

Langrend
Bemærk Antal km opkørte/ mærkede langrendsspor nævnt under de enkelte rejsemåls Fakta er max-antal i højsæson fra ca. først i februar til ca. sidst i marts. I øvrige perioder er der ofte færre tilgængelige spor/afmærkede ruter. Se også Generelt om vejr og Snegaranti.

Ski in - Ski out
Der er ingen præcis definition på begrebet som således nok bliver brugt "lige til kanten". Begrebet bruges i betydningen "på ski fra bolig til pist og tilbage igen", men der er ingen regler for hvilke kompetencer eller kræfter det kræver at udføre denne bevægelse, dvs. alt ski in - ski out er ikke lige børnevenligt. Ski in Ski out er betinget af mængden af sne og hvordan sneen ligger.

Transportløjper
Transportløjper er en del af ski in - ski out begrebet. Disse kan have forskellige længder og sværhedsgrader, ligesom kvaliteten på "den samlede strækning" kan være forskellig (f.eks. et lille stykke gruset vej).

Liftkort, skileje og skiskole
Se Prisliste i Fakta under det pågældende rejsemål. Rejsemålene har et stort sortiment og varierende priser vedr. liftkort/skileje/skiskole. Vi oplyser eksempler på priser for standardudstyr i hyppigst valgte tidsperioder. Ydes rabat på et rejsemål er det den rejsendes pligt at være opmærksom på deadlines/betingelser for opnåelse af rabatten.
Er skileje og skiskole ikke bestilt på forhånd gennem destinationen, garanteres det ikke, at der er ledigt udstyr eller plads på skiskolen ved ankomsten til destinationen.

Vinteraktiviteter i øvrigt
Lokale aktiviteter kan være begrænsede til højsæson, ligesom de ofte kan være begrænsede til 1-2 gange om ugen, til weekender, kan aflyses ved for lille tilslutning eller et vejrlig der ikke "passer til" aktiviteten. Bemærk Aktiviteter kræver generelt adgangsbetaling.

Generelt om vejr
Ved pludselige store snemængder og/eller fygevejr bliver der ikke altid ryddet ved hytten/lejligheden. Alle områder på et rejsemål kan ikke sneryddes samtidig, heller ikke på de store rejsemål. Omtalte vejrlig, storm samt pludselige store temperaturændringer kan medføre uregelmæssighed i liftåbningstider og opkøring af langrendsspor uanset sæson. Visse skiftende vejrlig kan medføre iset, glat føre. Det er ikke sædvane at gruse/salte i alle områder i Norge og Sverige. Intet af ovenstående medfører refundering.

Vinterkørsel
Alle har pligt til at orientere sig om regler for vinterkørsel i rejselandet/-landene. For udførlige og aktuelle oplysninger om vinterkørsel samt lovbetingede regler, se følgende link på Hyttespecialistens hjemmeside:
Norge www.vegvesen.no
Sverige www.vv.se
Danmark www.vd.dk

Rejserute
Forslag til rejserute og kørselsvejledning til nøgleafhentning finder du i vedhæftede Rejsedokumenter. Sammen med nøglen modtager du den sidste kørselsvejledning til selve boligen.  Meget få boliger har så præcis vejadresse/vejnr. at GPS kan benyttes det "allersidste stykke vej". Se også link www.viamichelin.com på vores hjemmeside.

Betalingsveje
Nogle norske og svenske veje er betalingsveje og der opkræves bompenge for benyttelse. Beløbet varierer, hyppigst 15-40 kr. Obs Nye betalingsregler ved bomstationer i Oslo: I kører bare igennem og betaler derefter på den nærmeste Esso station (Oslo og Akershus). Alternativ: I får tilsendt en regning efter hjemkomst.

Valuta
Visa- og andre betalingskort kan benyttes på de fleste rejsemål, men ikke til betaling af "alt". Det er en god idé at medbringe landets valuta efter skønnet behov.

Toldregler
Man er som rejsende pligtig til at orientere sig om hvilke varer/kvanta man må medbringe/ikke medbringe på rejsen. De nyeste detaljer kan fås på:
Norge www.toll.no
Sverige www.tullverket.se
Danmark www.fvst.dk

Offentlig sygesikring
Den offentlige rejsesygesikring i Danmark omfatter sygeforsikring under ferierejser i Norge og Sverige når ophold er under en måneds varighed. Gyldigt sygesikringsbevis skal medbringes.
Nærmeste oplysning: kontakt dit lokale sygesikringskontor alternativt Europæiske Rejseforsikring, 3325 2525. Ved behov for lægehjælp i Norden bliver man behandlet ifølge Nordisk Konvention, dvs. som svensker i Sverige og som nordmand i Norge. I disse lande er man også sikret hjemtransport ved sygdom. Obs Hjemtransport på billigst mulige måde: tog, bus, lign. (som hovedregel til den danske grænse). Mellemregninger bliver efter hjemkomst behandlet og refunderet efter regler for den offentlige danske rejsesygesikring.

Legitimation på rejsen
Nordiske statsborgere skal i princippet ikke medbringe pas, men ifølge internationale grænseregler skal man medbringe gyldig billedlegitimation på rejsen. Gyldig billedlegitimation er pas, kørekort eller norsk/svensk bankkort med billede. Flyrejser: medbring altid pas. Ikke nordisk statsborgerskab: medbring altid pas. Børn 0-3 år skal være indskrevet i forældres pas. Børn over 3 år skal have eget pas.

Behandling af personoplysninger / Persondatapolitik
I forbindelse med en bestilling af et Hyttespecialisten.dk 's produkter, er det imidlertid nødvendigt, at du afgiver oplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse for at vi kan gennemføre din bestilling.
De oplysninger, man har oplyst i forbindelse med en bestilling, gemmes hos Hyttespecialisten ii 5 år jf. Bogføringsloven.
Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og transmitteres ikke krypteret. Men såvel transmission som opbevaring foregår i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet.
Hyttespecialisten  videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart, medmindre det er nødvendigt for at kunne gennemføre din bestilling. F.eks må vi videregive oplysninger for at kunne bestille bolig, reservere hoteller, færge og bus samt arrangere skileje, skiskole og liftkort. Dvs. ved køb på Hyttespecialisten bruges data om dig kun til at modtage og gennemføre din bestilling, samt administrere og forbedre vor service.
Forbehold for ændringer/fejl.