Bæredygtig rejse

Hyttespecialisten, Bengt-Martins vil have at du og fremtidige generationer skal kunne rejse på skiferie og få nye oplevelser også i fremtiden. Det skal være en fornøjelse og inspirerende at rejse – også fremover.  Vi har alle et fælles ansvar for miljøet og de destinationer, som vi besøger. Bæredygtige rejser ligger derfor vores hjerte meget nært.
Arbejdet med bæredygtige rejser stopper aldrig og vi arbejder hele tiden aktivt for at finde nye og mere miljøvenlige rejseløsninger. Vi vil sammen med vores leverandører, partnere og rejsende fremme bæredygtige rejser og bidrage til de positive effekter af turisme. Vil vi give vores kunder muligheder for at gøre aktive valg med rejseløsninger, som er mere bæredygtige. Vi ønsker at skabe et bæredygtigt fundament gennem alt, hvad vi foretager os.


Vores sociale ansvar
Hyttespecialisten og Bengt-Martins tager et langsigtet socialt ansvar (CSR) og arbejder med det etiske og sociale i alle led. Det er en selvfølge for os at gøre beviste valg og tage ansvar.  Vores arbejde med bæredygtig bæres af vores værdier: Respekt, kompetence og energi.
Vi støtter forskellige sociale initiativer med et langsigtet engagement i form af såvel økonomiske bidrag samt menneskelige resourcer for at bidrage til at være en positiv kraft i samfundet.
Vi er naturligvis imod alle former for ulovlige turisme. Vi respekter børns rettigheder, som formuleret i FN´s børnekonvention med forbud mod børnearbejde, tvangs- og straffearbejde. Det samme kræver vi af vores leverandører og partnere.